กรมการค้าภายในประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ( Department of Internal Trade meeting of egg farmers )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

13 มกราคม 2565 : กรมการค้าภายใน กล่อมผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศสำเร็จ ยอมลดราคาไข่คละหน้าฟาร์ม จากที่ขอขึ้น 3 บาท/ฟอง เหลือ 2.90 บาท/ฟอง โดยตรึงราคานี้ไว้จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ ยินดีตรึงราคาไข่คละไว้ แต่หากราคาวัตถุดิบสูงขึ้นมาก ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงว่า วันนี้ (13 มกราคม 2565) กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้ลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย ผู้ผลิตรายใหญ่ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยหารือร่วมกันและรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาด้านต้นทุนของผู้เลี้ยง และเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะให้ความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่า สมาคมต่างๆเข้าใจปัญหาและผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนดี แต่ที่ผ่านมาวัตถุดิบในการเลี้ยงไก่ไข่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหว ดังนั้น การร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการในครั้งนี้ ทางกลุ่มผู้เลี้ยงยินดีที่จะตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มจากที่ประกาศขอขึ้นเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 65 ไข่คละหน้าฟาร์มขอปรับเพิ่ม 3 บาทต่อฟอง ลดราคาอยู่ที่ 2.90 บาทต่อฟอง ไปจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะกลับมาดีขึ้น แต่หากราคาวัตถุดิบในการเลี้ยงไข่ไก่ยังขึ้นต่อเนื่องทางกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่จะกลับมาหารือกับกรมการค้าภายในอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม วงจรการเลี้ยงไข่ไก่เป็นที่ทราบดี ราคาไข่ไก่มีการปรับขึ้นและปรับลดลงเร็วไม่นาน ดังนั้น จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ด้วย ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงไม่ได้จะมาเอาเปรียบใคร แต่ในขณะนี้ ต้องยอมรับว่าต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อตอนต้นปี 64 อยู่ 12 บาทต่อกิโลกรัม แต่ตอนนี้อยู่ที่ 15 บาทต่อกิโลกรัมและยังไม่รวมต้นทุนด้านอื่นๆ ซึ่งทางสมาคมต่างๆ จะไม่ออกประกาศตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 2.90 บาทหรือต่อแผงขึ้นไป 3 บาทแล้ว เพราะราคานี้ถือเป็นราคาที่สมาคมต่างๆ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทั้งประเทศต่อไป

Excluding 7% tax
Clip length : 05:00
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back