กรมการแพทย์ เผย โควิดเข้าสู่เวฟ 5 ( Department of Medical Affairs reveals that Covid has entered Wave 5 )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

5 มกราคม 2565 : สธ. 5 ม.ค.- กรมการแพทย์ เผย โควิดเข้าสู่เวฟ 5 แล้ว มาเร็วกว่าคาดการณ์  เดิมคาด 10 ม.ค.ตัวเลขผู้ป่วยเริ่มไต่ขึ้น พร้อมแจงอัตราเตียงพอในระบบหากผู้ป่วยไม่สูงเกิน 30,000 คนต่อวัน ชี้อาการโอไมครอน ใกล้เคียงหวัด ใช้เกณฑ์วัดไข้ ไม่ได้ หากรู้ตัวป่วย ให้หยุด แยกตัวงดทำกิจกรรมร่วม และตรวจ ATK และประสานกทม. จัดทำ Ci เด็ก และต่างด้าว ทั้ง 6 โซนของกทม.

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับอัตราครองเตียง  หากไม่เกินการคาดการณ์ของกรมควบคุมโรคที่คาดว่าไว้สูงสุดไม่เกินวันละ 30,000 คน ก็มีเตียงรองรับเพียงพอ โดยมีเตียงสำรวจในระบบรองรับได้ 50,000  เตียง ทั้งประเทศ เพราะโอไมครอน ป่วยหนักรุนแรงนอนรักษาตัวประมาณ 14 วัน ขณะนี้มีเตียงทั้งหมดในกทม. ปริมณฑล ในระบบ 31,701 เตียง ใช้ไปแล้ว 5,873 เตียง เหลือ  25,828 เตียง   คิดเป็นอัตราครองเตียง 18.53  เบื้องต้น หากมีการป่วย เมื่อตรวจ ATK พบว่าเป็นบวก ติดเชื้อให้โทรศัพท์ หมายเลข 1330 เพื่อติดต่อ รับการดูแลในระบบ เ ประสานสปสช. จับคู่กับคลินิกดูแล หากผู้ป่วยโทรศัพท์ และยังไม่ได้การดูแลช่วยเหลือภายใน 6 ชม. ก็จะถอนคลินิกนั้นออกจากระบบของสปสช. ทั้งนี้การรักษาผู้ป่วยจะใช้ Hi First (Home Isolation ) และ Ci First (Community Isolation ) เป็นหลัก  จะไม่เน้นใช้ฮอลพิเทลอีกต่อไป เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่า  ส่วนการอยู่ Hi  จะเข้ามาสู่รพ.ต่อเมื่อ ในรอบ 24 ชม. ไข้สูงเกิน 39 องศาเซียส อัตรากาหายใจมากกว่า 25 ครั้งต่อนาที  ระดับออกซิเจนในเลือด  94% หรือมีโรคประจำตัว หากมีอาการดังกล่าวโทรศัพท์มาที่ 1669 เพื่อประสานรพ.มารับตัวไปดูแล

Excluding 7% tax
Clip length : 07:34
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back