กรมควบคุมโรค แถลงข่าว ( Department of Disease Control press release )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

6 มกราคม 2565 : อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงยกระดับเตือนภัยโควิด ระดับ 4  เพื่อแจ้งเตือนประชาชน ส่วนการเคาะมาตรการเป็นหน้าที่ศบค. ชี้ชะตาศุกร์นี้ ( 7 ม.ค. )พื้นที่สีส้ม แดง งดดื่มมึนเมา ส่วนวันเด็ก จัดได้แต่ต้องพิจารณา ไม่แออัด อากาศไม่ปิด เด็กสวมหน้า

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือนยกระดับมาตรการเตือนภัยโควิด เป็นระดับ 4 เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์  ส่วนการออกมาตรการต่างๆ เป็นหน้าที่ของศบค.โดยจะแบ่งมาตรการใช้เกณฑ์สีของแต่ละพื้นที่ เป็นตัวแบ่ง  สำหรับผลการยกระดับเตือนภัย  ขอให้ประชาชนงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยง  สถานที่มีระบบระบายอากาศไม่ดี แออัด รับประทานอาหารเป็นหมู่คณะ  งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยระบบโดยสารสาธารณะ  เข้มการตรวจ ATK ทุกๆ  3  วัน และ ให้มีการ  Work From Home  และงดการเดินทางไปต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าว คาดว่า ทางศบค. จะมีการพิจารณา ในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565

Excluding 7% tax
Clip length : 06:07
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back