กรมอนามัย เข้ม ขนส่งหมอชิตปฏิบัติมาตรการ COVID Free Setting(Department of Health urges Mo Chit Transport to implement COVID Free Setting measures)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต)                   คุมเข้มมาตรการความปลอดภัย COVID Free Setting บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร สถานประกอบการร้านค้า         โซนนั่งรอขึ้นรถโดยสาร และภายในยานพาหนะที่ให้บริการ พร้อมย้ำประชาชนป้องกันตนเองอย่างเข้มข้นด้วย

วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) กรุงเทพมหานคร ว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะ        เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมอนามัยจึงได้ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ   (หมอชิต) ครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ป้องกันการแพร่ระบาด       ของโรคโควิด-19 ทั้งสายพันธุ์เดิมและสายพันธุ์โอมิครอน ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ      เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร โซนนั่งรอขึ้นรถโดยสาร             ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์ ทุก 1-2 ชั่วโมง สถานประกอบการร้านค้าภายในให้จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ สำหรับยานพาหนะ             ให้ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ภายในทุกรอบก่อนและหลังให้บริการ ในกรณีที่มีผ้าห่ม ปลอกหมอน ต้องเปลี่ยนใหม่ ให้กำจัดขยะทุกครั้งหลังการให้บริการด้วย ไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ และเข้มมาตรการเว้นระยะห่าง โดยให้ผู้ประกอบการพิจารณาจัดที่นั่งในยานพาหนะอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด กรณีรถโดยสารระยะไกล ควรแวะพัก    ทุก 2 – 3 ชั่วโมง

 ​“สำหรับผู้โดยสารทุกคน ให้มีการคัดกรองด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ก่อนเดินทาง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ เลี่ยงการกินอาหาร เครื่องดื่มบนรถ  และงดเว้นการพูดคุย ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน        เช่น ปุ่มกดต่าง ๆ ราวจับ ราวบันได โดยไม่จำเป็น หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที             เมื่อถึงที่พัก ทั้งนี้ การเดินทางข้ามเขตจังหวัด ผู้รับบริการจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข          การเดินทางเข้าออกของจังหวัดปลายทาง โดยมีเอกสารการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ใบรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1 – 3 เดือน ผลการตรวจโดยวิธี RT-PCR หรือ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน     7 วัน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรการอื่นของจังหวัดปลายทาง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Excluding 7% tax
Clip length : 7:21
Editorial footage license terms

Similar


User rights change request!

Back