คลัสเตอร์โควิดตลาดสดเพิ่ม(Fresh market covid cluster added)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

คลัสเตอร์โควิดตลาดสดเพิ่ม

อธิบดีกรมอนามัย ห่วงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ที่พบคลัสเตอร์ตลาดสด มากกว่า 20 จังหวัด แนะวิธีป้องกันตนเองลดการสัมผัส หมั่นล้างมือ จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันแทน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งสูง หลักหมื่นคนมาติดต่อกันหลายวัน ส่วนหนึ่งมาจากคลัสเตอร์ตลาดที่มีมากกว่า 20 จังหวัด ในการสำรวจตลาดมาตั้งแต่ วันที่ 1 ..- 8 .. พบว่ามีแนวโน้มการติดเชื้อในตลาดสดเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุการติดเชื้อ หรือ จุดเสี่ยง มาจาก 1.ธนบัตร หรือเศษเหรียญ 2.ผักผลไม้ 3.เนื้อสัตว์ 4.ถุงพลาสติก 5.การไม่เว้นระยะห่างภายในตลาด 1-2 เมตร ทั้งนี้จึงขอให้เคร่งครัดเรื่องการหมั่นล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของ ต่างๆ ในตลาด และ ขอผู้ประกอบการเคร่งครัดเรื่องการจัดสถานที่ ตลาดสดให้มีความสะอาด เป็นระเบียบมีระยะห่าง มีการล้างตลาด และแผงค้าสัปดาห์ละครั้ง รวมถึงการปรับระบบระบายอากาศ และปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด และการตรวจคัดกรองด้วย ATK

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่าจากการสำรวจคนที่เดินตลาดกว่า 7,000 คน ในระหว่างวันที่ 1-7 ..ที่ผ่านมา พบว่าเห็นคนสวมใส่หน้ากากอนามัยถูกต้อง 81% ส่วนสวมหน้ากากไม่ถูกต้อง 19% จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ทำได้ดี ทั้งนี้ยังแนะนำว่า เพื่อเป็นการลดการสัมผัสการติดเชื้อแนะนำให้มีการใช้มาตรการคนละครึ่ง หรือ การใช้แอปพลิเคชันในการจ่ายเงินแทนการสัมผัส

Excluding 7% tax
Clip length : 5:27
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back