งานวันเด็กสถาบันราชานุกูล ( Rajanukul Institute Children’s Day event )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

6 มกราคม 2565 : กรมสุขภาพจิตมอบถุงของขวัญวันเด็กปี 65 แก่เด็กพิเศษ พร้อมเปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกเด็กทุกกลุ่มวัย ห่วงเด็กขาดการฝึกพัฒนาการ  จากข้อจำกัดช่วงโควิดระบาด  ขณะที่ สายด่วนสุขภาพจิต เผย พบเยาวชนโทรเข้ามาปรึกษาเหตุเครียดจากเรียนออนไลน์ เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 50%

สถาบันราชานุกูล -6 ม.ค.65- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกสำหรับเด็กทุกกลุ่มวัย Sensory Integration Room  โดยกล่าวว่า ห้องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการลดความบกพร่องของกระบวนการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็ก ที่เป็นสาเหตุของปัญหาในเด็ก เช่น เด็กดื้อต่อต้าน เด็กที่เกียจคร้าน เด็กขี้อาย โดยการฝึกจะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านสมาธิและการควบคุมตนเองได้ โดยใช้รูปแบบทำกิจกรรมต่างๆ และได้ออกแบบเครื่องมือใช้ฝึกเฉพาะทาง ประกอบด้วย 1.ห้องสังเกตการณ์ เป็นส่วนรอคอยสำหรับผู้ปกครอง 2.ห้องประเมิน 3.ห้องAdventure room สีสันสดใสและมีอุปกรณ์ส่งเสริมการรับความรู้สึกพื้นฐานผ่านการเล่นเกมตามกติกา เพื่อควบคุมตนเองและการทรงตัว 4. Snoezelen(white room) เป็นห้องแสดงสีเสียงที่นุ่มนวลให้รู้สึกสงบผ่อนคลาย พร้อมฝึกด้านการรับรู้ และ5.Optic music room เป็นห้องฝึกการวางแผนเคลื่อนไหวและรับรู้ทางสายตาโดยใช้เกมและดนตรีให้เด็กพัฒนาด้านการคิดและการปรับตัว//กรมสุขภาพจิตใีเป้าหมายให้บริการบำบัดรักษา ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการช้า ส่งเสริมสติปัญญาและอารมณ์  ให้ครอบคลุมปัญหาเด็กที่พบในปัจจุบัน โดยให้บริการทั้งเด็กพิเศษและประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจติดต่อเข้ารับบริการได้ที่สถาบันราชานุกูล 02-248-8900 ต่อ 70510 //เพื่อนัดหมายเข้าบริการตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

//โดยวันนี้กรมสุขภาพจิตยังได้ร่วมภาคีเครือข่าย จัดถุงของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กคนพิเศษที่อยู่ระหว่างการรักษา เสริมสร้างกำลังใจให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด19 ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมค่ายเสริมพลังรักฝ่าวิกฤต ในโครงการฝากใจให้เราดูแล สำหรับครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มที่เข้ารีบการบำบัดรักษา//ส่วนการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด19สำหรับกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรมสุขภาพจิตได้ให้บริการไปแล้วกว่า 3 หมื่นราย และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก โดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการปรึกษาปัญหาในการดูแลลูก หรือความเครียดสุขภาพจิต  สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 // โดยจากข้อมูลพบว่า มีเยาวชนอายุ15-19 ปีโทรเข้ามาปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต  เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติมากกว่าร้อยละ 50 โดยพบว่ามีความเครียดจากการเรียนออนไลน์มากที่สุด

Excluding 7% tax
Clip length : 07:49
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back