ติดเชื้อในกทม.พบทุกเขต ( Infected in Bangkok Found in every district )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

13 มกราคม 2565 : ผอ.สปคม. ชี้ สัดส่วนการติดเชื้อในกทม. พบทุกเขต ส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อในชุมชน และร้านอาหารกึ่งผับ ขณะเดียวกันพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ จากกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ รวม 47 คน พบในรพ.รัฐ 32 คน รพ.เอกชน 15 คน ออกหนังสือเวียนเตือนให้ระวัง และยังไม่พบการติดเชื้อจากคนไข้ และยับไม่ต้องปิดวอร์ดรักษา

นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  (สปคม.)กรมควบคุมโรค กล่าวยอมรับสถานการณ์การติดเชื้อในกทม. ย่อมเพิ่มขึ้นตามเป็นธรรมดา ส่วนหนึ่งก็เป็นตามสถานการณ์โรค และอีกส่วนหนึ่งคือคนที่อาศัยอยู่ปริมณฑล เมื่อเจ็บป่วยก็มารักษาในกทม.  พบการติดเชื้อในทุกพื้นที่ และทุกเขต โดยวันนี้(13 ม.ค.) กทม.พบผู้ป่วยรวม 939 คน เสียชีวิต 3 คน  รักษาหายแล้วกว่า 300 คน ทั้งนี้การติดเชื้อ ในกทม. ส่วนใหญ่ มาจากการติดเชื้อในชุมชน  และร้านอาหารกึ่งผับบาร์  ที่มีมาขออนุญาตปรับปรุงร้าน เพื่อเปิดให้สามารถรับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยสามารถนั่งดื่มได้ถึง 21.00 น.แต่เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่แออัด อากาศไม่ได้ถ่ายเท จึงเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ และ ยังพบเชื้อปนเปื้อนช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นสปคม.จึงร่วมกับ กทม.  สำรวจสุ่มมาตรฐาน Covid fre setting  และมาตรฐาน SHA+ เป็นระยะ หากพบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการระบาดซ้ำในร้านเดิม ก็จะถอดถอดมาตรฐาน SHA+   และหมั่นทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

นพ.สุทัศน์ กล่าวว่า  ขณะเดียวกันมาดูจำนวนผู้เสียชีวิตในกทม. ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 – 6 ม.ค.65 พบว่ามีผู้เสียชีวิตรวม  6,905 คน   เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบ 4,266 คน คิดเป็น 61.8% ได้รับวัคซีนครบโดส 940 คน คิดเป็น 13.6 % ซึ่งค่อนข้างต่ำ และไม่ระบุ  1,699  คนคิดเป็น 24.8%  ทั้งนี้ ยังพบการติดเชื้อ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  47  คน เป็นติดเชื้อจากชุมชนหรือบุคคลที่ใกล้ชิด ที่มาจากการสังสรรค์ ในเทศกาลปีใหม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ ก็เหมือนกันคนทั่วไป  ยังไม่ใช่การรับเชื้อจากการเข้ารับบริการของผู้ป่วย แบ่งเป็นบุคลากรในรพ.รัฐ 32  คน  และรพ.เอกชน 15 คน  โดยทั้งหมดรับฉีดเข็ม 3 แล้วและบางคนฉีดเข็ม 4 แล้ว  ทั้งนี้ขอให้ทำความเข้าใจว่า แม้ว่าฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อได้ แต่ป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งทั้ง 47 คนไม่มีอาการรุนแรง และไม่มีการปิดแผนกของบุคลากรที่ติดเชื้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือแจ้งเตือน ให้เพิ่มความระมัดระวังเคร่งครัด ป้องกันควบคุมโรคในสถานพยาบาลให้มากขึ้น โดยเฉพาะการคัดกรองผู้ป่วยที่มารับการรักษา และกลุ่มผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

Excluding 7% tax
Clip length : 05:00
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back