นพ.เกียรติภูมิ แถลง(Dr. Kiattipoom Thalang)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  ในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตั้งเป้าในปี 2568 ลดความชุกโรคให้ได้ ร้อยละ 11  จากปี  2561 พบร้อยละ 12.7    และลดการบริโภคน้ำตาล และโซเดียมของประชากรไทยลดลงร้อยละ 30 และสัดส่วนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ที่ไม่รู้ตัวลดลงครึ่งหนึ่ง

Excluding 7% tax
Clip length : 2:56
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back