นายศักดิ์สยาม ลงนามไทย-ฝรั่งเศสร่วมมือพัฒนาระบบราง (Mr. Sak Siam Thailand-France signed a cooperation agreement to develop the rail system )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

8 ธันวาคม 2564 : นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายมาตีแย มาตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง เพื่อร่วมมือกันพัฒนาด้านการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งระบบราง การขนส่งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาชาติ
นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการจัดทำแผนขนส่งทางอากาศระยะเวลา 15 ปี การพัฒนาสถานีกลางบางซื่อให้เป็นสมาร์ท ซิตี้ การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ และการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

Excluding 7% tax
Clip length : 03:01
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back