ปลัดสธ.ย้ำเตือนภัยระดับ 4(The Ministry of Public Health reiterates the level 4 warning)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

ปลัดสธ. ย้ำ คงเตือนภัยโควิด ระดับ 4  เพราะตัวเลขการติดเชื้อในกทม. ปริมณฑล และ  8 จังหวัดท่องเที่ยวยังเพิ่ม 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ย้ำว่า ยังไม่มีการปรับลดระดับเตือนภัยโควิด  จากระดับ 4 เป็น 3   เพราะสถานการณ์การติดเชื้อ แม้มีแนวโน้มที่ดี  แต่กทม. และ ปริมณฑล รวมถึง จังหวัดท่องเที่ยวนำร่อง 8 จังหวัด มีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นต้องขอให้ประชาชชน งดเดินทางไปสถานที่เสี่ยง งดการร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน และชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็น

นพ.เกียรติภูมิ  กล่าวว่า สำหรับวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด 13 คน   ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่ได้ฉีดวัคซีน ซึ่งลักษณะการระบาดวิทยา พบว่า ผู้เสียชีวิตจากโควิดตั้งแต่ ม.ค. 2565 จำนวน 289 คน   เป็นผู้สูงอายุเกิน 70 ปี 159 คน  ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 58 คน ช่วงอายุ 50-59 ปี จำนวน 33 คน  การเสียชีวิตจึงแปรผันตามช่วงอายุ เพราะคนอายุมากมีโรคประจำตัวมาก จึงยิ่งเสี่ยงเสียชีวิตกว่าคนอายุน้อย โดยกลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปีลงไป การเสียชีวิตจำนวนแทบไม่แตกต่างกันมาก แต่ถ้าอายุ 70 ปีขึ้นไปพบว่าเสียชีวิตมากกว่าอายุ 60-69 ปีถึงครึ่งหนึ่ง หรือเสี่ยงอันตรายกว่า 2 เท่า กลุ่มนี้ต้องรับวัคซีนเพิ่มขึ้น  ไม่ว่าจะฉีดเข็ม 3 หรือเข็ม 4   และ ลูกหลาน เมื่อเยี่ยมคนสูงอายุก็ต้องระวัง  เพราะเชื้อโรคมองไม่เห็น และติดเชื้อไม่ค่อยมีอาการ เวลาไปเยี่ยมหา

Excluding 7% tax
Clip length : 6:48
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back