ผู้เอาประกัน เอเชียประกันภัย ยื่นข้อเรียกร้องถึงคลัง (Insured Asia Insurance file a claim to the treasury)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

21 มกราคม 2565 :กระทรวงคลัง 21 ม.ค.-กลุ่มผู้เอาประกัน ยื่นข้อเรียกร้องถึงกระทรวงคลัง ขอเงินชดเชยจากกรณีบ.เอเชียประกันภัยถูกสั่งปิดกิจการ    นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง  รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนตัวแทนผู้เอาประกันของบริษัทเอเชียประกันภัย 10 คน ยอดซื้อประกัน 58 กรมธรรม์ จากผู้ร้องเรียนในกลุ่มทั้งหมด 4,000 กรมธรรม์ ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการ บริษัทบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน)  ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64 โดยมีกรมธรรม์จากประกันภัยโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ”  ประกันภัยรถยนต์ ประกันประเภทอื่นที่ได้รับผลกระทบนับแสนกรมธรรม์  จากการขายประกันของบริษัท ประกอบด้วย  1.ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประมาณ 2 แสนฉบับ 2.ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประมาณ 1 ล้านฉบับกลุ่มร้องเรียน แจ้งว่า ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ยังต้องจ่ายเงินสำรองไปก่อน แต่ยังไม่มีได้รับเงินชดเชย บางรายนำรถยนต์เข้าอู่ซ่อมรถ ต้องนำกลับออกมาก่อน เพราะอู่ในเครือบอกว่า อาจเบิกเงินค่าซ่อมไม่ได้  หลายราย เจอปัญหาเคลมประกัน “เจอ จ่าย จบ” เนื่องจากผู้เอาประกันได้ติดต่อผ่านกองทุนประกันวินาศภัยเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยสินไหมทดแทน มีบางรายยื่นหนังสือตามหลัง แต่กลับได้รับเงินชดเชยก่อน ผู้ร้องเรียนจึงต้องการทราบว่า ฐานะกองทุนประกันวินาศภัย 5,000 ล้านบาท รองรับปัญหาของผู้เอา เอเชียประกันครอบคลุมอย่างไรบ้าง จึงต้องยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีคลังพิจารณาแก้ปัญหาดังกล่าว

Excluding 7% tax
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back