ลงนามปลดล็อคกัญชา(Sign the marijuana lockdown)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

ลงนามปลดล็อคกัญชา

รมว.สธ. ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5 พ.ศ.2565  ปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด  มีผล บังคับใช้ภายใน 120 วันหลังประกาศในราชกิจจา 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5 พ.ศ.2565  ปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงการวิจัยและการศึกษาตลอดจนพัฒนาเป็นพืชผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดประโยชน์ในกาสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ

พร้อมย้ำว่า จะควบคุมสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา หรือกัญชงที่เป็นยาเสพติดประเภท 5 อย่างเต็มที่  ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC ไม่เกินร้อยละ0.2 เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ และสารสกัดจากเมล็ดของกัญชากัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ภายใน 120 วันหลังประกาศ

โดยระหว่างนี้ก่อนที่จะครบ 120 วัน ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชากัญชงในครัวเรือนก็ยังต้องใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ รวมตัวกัน 7 คน ไปขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนก่อน แต่หลังจากมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ทุกครัวเรือนก็สามารถปลูกกัญชาเองได้ แต่ต้องไปขออนุญาตจดแจ้งให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ส่วนความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …ฉบับที่พรรคภูมิใจไทยยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร นายอนุทิน บอกว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา เพื่อพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติ และมีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป การมีกฎหมายเฉพาะกัญชากัญชง จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อยืนยันว่ากัญชากัญชง ได้พ้นจากความเป็นยาเสพติดแล้ว แต่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

สำหรับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับดังกล่าว ออกตามความในประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 โดยจะส่งผลให้รายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 จะคงเหลือเพียง พืชฝิ่น เห็ดขี้ควาย หรือพืชเห็ดขี้ควาย และ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ที่มีปริมาณสาร ทีเอชซี (THC) เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก

Excluding 7% tax
Clip length : 5:01
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back