ลุยเช็คสตอกหมูห้องเย็น ย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานียังปกติ (Wade to check the cold storage pork stock in Lam Luk Ka area, Pathum Thani province. Still normal.)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

22 มกราคม 2565 : ปทุมธานี 22 ม.ค.-รองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยเช็คสตอกหมูตามก้องเย็นย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี เบื้องต้นไม่ปกติผิดปกติ ย้ำขอให้ทุกห้องเย็นเตรียมข้อมูลแล้วแจ้งให้ส่วนราชการทราบไม่เช่นนั้นผิดกฎหมาย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันนี้ กรมการค้าภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาและปริมาณหมู ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต็อกหมู ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.นี้เป็นต้นไป เพื่อดูแลปริมาณหมูและสต็อกหมูที่มีอยู่ทั้งประเทศ  ณ บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ดีซี ลำลูกกา และ บริษัท สกายลักค์ จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  ซึ่งบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ดีซี ลำลูกกา เป็นศูนย์กระจายสินค้า ห้องเย็นขนาดใหญ่ รองรับได้ 8,400 ตัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีสตอกเข้าออกประมาณ 20,000 – 30,000 กก. ทุกวัน สำหรับหมูแช่แข็งก็จะมีการจัดส่งไปจำหน่ายในห้างโลตัส และร้านโลตัสโกเฟรชประมาณ 1,400 สาขา  สำหรับปริมาณสตอกหมูตรวจสอบ ณ วันที่ 22 ม.ค.65 พบมีปริมาณรวม 77,182 กก. ซึ่งสอดคล้องกับบัญชีประจำวัน ส่วนบริษัท สกายลักค์ จำกัด เป็นห้องเย็นขนาดกลางรองรับได้ 100 ตัน จำหน่ายเนื้อหมูให้ร้านเฟรนไชต์ในเครือ ซึ่งปริมาณสตอกหมูชำแหละ ที่ตรวจพบ ณ วันที่ 22 ม.ค.65 มีปริมาณรวม 4,725 กก. ซึ่งสอดคล้องกับบัญชีประจำวัน เช่นกัน  ทั้งนี้ 2 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามประกาศ กกร. ถูกต้อง โดยพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกับจังหวัดออกตรวจสอบ การเก็บสตอกหมูเป็นของห้องเย็นขนาดกลางและใหญ่หากตรวจแล้วพบว่าไม่แจ้งปริมาณ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบเห็นว่ามีการกักตุนจะมีโทษตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

Excluding 7% tax
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back