สถาบันเด็ก เผยเตียงโควิดเด็ก เริ่มหนาแน่(Children’s Institute reveals that children’s covid beds are getting thick)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

สถาบันเด็ก เผยเตียงเด็กเริ่มหนาแน่

สถาบันสุขภาพเด็กฯ 21 ก.พ.- ผอ.สถาบันเด็ก เผยเตียงเด็กเริ่มหนาแน่ ประมาณ 15-17%นอนรพ. สาเกตุติดเชื้อจากผู้ปกครอง และยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ 50% ของเด็กป่วยไม่มีอาการรักษา HI ได้ มีระบบติดตามดูแลขอให้ผู้ปกครองมั่นใจ เพราะโอกาสโรครุนแรง มีแค่ 2.2%

นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถานการณ์โควิด -19 ในเด็ก พบสถานการณ์เตียงเด็กภาพรวมทั้งรับหนาแน่น ประมาณ 80 % จึงนำนโยบายHome Isolation (HI)มาใช้ในเด็กอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นและไม่มีอาการ  เพื่อมารักษาตามระบบ โดยพบว่ามีสัดส่วนของเด็กที่นอนรพ.มีประมาณ 15-17%  ส่วนอีก 50 % ไม่มีอาการ และมีอาการหนักประมาณ 2.2 %  สาเหตุการติดเขื้อในเด็กที่เพื่มมากขึ้น มาจาก 1 เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน  และเป็นการติดเชื้อในครอบครัว  2 เด็กบางส่วนก็มีการเปิดเรียนตามปกติ ทำให้การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น  และประกอบกับเชื้อโอไมครอนติดง่าย  การรักษาส่วนใหญ่เน้นตามอาการคล้ายไข้หวัด ส่วนใหญ่มีไข้ เพียง 5 วัน ไข้ลด เด็กส่วนใหญ่อาการดีขึ้น และเพียงดูแลรักษาตามเกณฑ์ 10-14 วัน ก็ถือว่าหายขาดจากโควิด หากมีอาการก็จะจ่ายฟาวิพิราเวียร์สูตรน้ำให้รับประทาน

นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า เกณฑ์การรับเด็กเข้ารักษาการในรพ. เน้นในกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี หรือเด็กที่มีโรคประจำตัว ส่วนเด็กที่เข้ารับการรักษา HI คิดกลุ่มเด็กไม่มีอาการ  ต้องไม่มีไข้สูง ไม่มีโรคประจำตัว เด็กไม่ซึม ทานอาหารได้ และต้องมีพ่อแม่ ดูแลแบบใกล้ชิด โดยเมื่อเข้าระบบ HI รพ.จะมีการแชทผ่านไลน์สอบถามอาการ และวิดิโอคอล รวมถึงให้พ่อแม่ถ่ายวิดิโอ อาการของลูกให้แพทย์ดูวันละ 1 ครั้ง พร้อมมีการสัดไจ้ วัดระดับออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว  โดยพยาบาลที่ติดตามอาการเด็ก 1 คนรับผิดชอบ 30 เคส ทั้งนี้จากการรักษาเด็กผ่านมากว่า 1000 คนพบว่ามีอาการรุนแรง 1-2 % เท่านั้น

นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า เฉพาะที่สถาบันเด็กสัดส่วนผู้ป่วยเด็กในเดือนก.พผ่านมาครึ่งเพิ่มมากขึ้น 30% ตอนนี้มีเด็กป่วยนอนรพ. 150 คน จากเดิม ม.ค. ประมาณ 200 คน  ซึ่งส่วนใหญ่ของการนอนรพ.

เป็นแบบครอบครัวมีผู้ปกครองมานอนดูแลอาการเด็กด้วยทำให้ที่สถาบันเด็กขณะนี้มี ผู้ป่วยคลองเตียง 76 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ปกครอง 20 คนและมีอาการป่วยติดเชื้อโควิดซึ่งทางสถาบันได้มีการประสานกับโรงพยาบาลราชวิถีดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่เหล่านี้ด้วยเช่นกันเพราะเข้าใจว่าการรักษาพยาบาลเด็กเล็กจำเป็นต้องมีผู้ปกครองใกล้ชิดมีผลต่อการรักษาและการดูแลช่วยให้ทางรับประทานอาหารรับประทานยาได้ง่ายมากขึ้นหายเร็วกว่าปกติ

Excluding 7% tax
Clip length : 8:21
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back