สปสช.เปิดตรวจโควิดATKวันแรก ( National Health Security Office First day of testing for Covid-19 ATK )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

11 มกราคม 2565 : สปสช.จับมือ ม.มหิดล ตรวจ ATK แบบครบวงจรวันแรก หากพบติดเชื้อเป็นบวก จับคู่หน่วยบริการ ส่งรักษาทันที  พร้อมเพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือ

วันแรกของการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK บริเวณลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีประชาชนมารอคิวเข้ารับการตรวจหาเชื้อตั้งช่วงเช้า ซึ่งจุดนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช.ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้บริการประชาชนตรวจคัดหาเชื้อโควิด-19 ฟรี โดยไม่ต้องลงมะเบียนล่วงหน้า เปิดบริการ 08.00-15.00น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 ม.ค.65

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า เปิดบริการตรวจโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีเป้าหมายการตรวจ 1,000คนต่อวัน จะใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ที่ขึ้นทะเบียนแบบใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Professional Use) ซึ่งจะทราบผลตรวจภายใน 30 นาที จุดนี้เป็นการให้บริการแบบครบวงจร หากตรวจแล้วพบผลเป็นบวกจะลงทะเบียนในระบบของสปสช.ให้ทันที เพื่อจับคู่หน่วยบริการให้  หรือหากผู้ป่วยต้องการกลับไปรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation จะมีแพทย์ประจำจุดจะประเมินอาการ และจัดรถไปส่งถึงบ้าน เพื่อไม่ให้ไปขึ้นรถสาธารณะ หากเริ่มมีอาการจะพิจารณาจ่ายยาฟาวิพิเราเวียร์ให้ด้วย  ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักจะประสานส่งต่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

ทพ.อรรถพร ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง จึงเน้นให้รักษาแบบ home isolation เป็นหลัก เพื่อสำรองเตียงสำหรับผู้มีอาการหนัก โดย สปสช. ได้วางระบบรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น  เตรียมคู่สาย สายด่วน 1330 ไว้3,000 คู่สาย แต่ก็ยังพบความหนาแน่นของประชาชนที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือ จึงมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อ โดยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สปสช. หรืออีกช่องทาง ผ่านไลน์แอท สปสช. @nhso  ซึ่งข้อมูลของทั้ง3ช่องทาง จะเข้าไปยังฐานข้อมูลกลาง ของสปสช. หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทุกๆ 5 นาที ระบบจะทำการจับคู่รายชื่อผู้ติดเชื้อกับหน่วยบริการที่รับผู้ป่วย จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน6 ชั่วโมง

Excluding 7% tax
Clip length : 05:34
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back