สปสช. เพิ่มทางเลือกผู้ป่วยไต(NHSO increases options for kidney patients)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

สธ.ประกาศ 1 ก.พ. ขยายสิทธิ หลักประกันสุขภาพในผู้ป่วยไตวาย เพิ่ม ฟอกไตทางเส้นเลือด หลังจากเดิม แค่ฟอกผ่านช่องท้อง  ช่วยให้คุณภาพขีวิตผู้ป่วยดีขึ้น และลดค่าใช้จ่าย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ประกาศ 1 ก.พ. นี้ขยายสิทธิประโยชน์ ผู้ป่วยบัตรทอง ป่วยไตวาย ฟอกไตทางเส้นเลือดได้  ว่า หลังจากที่ผ่านมาสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพครอบคลุมในการให้บริการล้างไตผ่านช่องท้อง  ทำให้มีผู้ป่วยบางส่วนที่อยากฟอกไตทางเส้นทางไม่ได้มารับบริการและต้องเสียค่าใช้จ่ายเองประมาณ 1,000-1,500 บาท ทำให้เป็นภาระค่าใช้จ่าย จึงให้ขยายการรักษาให้ครอบคลุมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ประสงค์ฟอกไต สามารถรับบริการได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง  ที่มีความพร้อม  

Excluding 7% tax
Clip length : 1:35
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back