สมศักดิ์ รมว.ยุติธรรม ประชุมกฏหมายยาเสพติด(Justice Minister Somsak holds a meeting on drug law)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

รมว.ยธ.ประชุมกฏหมายยาเสพติด

 รมว.ยุติธรรม ตั้งเป้าปี 2565 ยึดทรัพย์ของขบวนการค้ายาเสพติดไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับวิธีการ หลังกฎหมายใหม่เอื้อให้ยึดทรัพย์ได้โดยไม่ผูกพันกับผลของคดีอาญา  

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 นายสมศักดิ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ทำให้มีการยกเลิกกฎหมายเดิม 24 ฉบับ มาใช้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งให้ความสำคัญกับการยึดทรัพย์ของขบวนการค้ายาเสพติดมากขึ้น โดยไม่ผูกพันกับผลของคดีอาญา ปีที่ผ่านมา ทุ่มงบประมาณในการปราบปรามประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท ซึ่งการปราบปรามได้ผล แต่ยึดทรัพย์ได้เพียงแค่ไม่เกิน 600 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการยึดทรัพย์ ที่ต้องดำเนินไปตามผลของคดีอาญา หากศาลยกฟ้อง ก็ต้องคืนทรัพย์ให้กับจำเลย ใช้ระยะเวลาแต่ละคดี 5 ปี – 8 ปี แต่ในกฎหมายใหม่ จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี ในการยึดทรัพย์ เพราะการยึดทรัพย์จะไม่ผูกพันกับผลของคดีอาญา ตั้งเป้าในปีงบประมาณ 2565 ต้องยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติดให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยในช่วง 2 ปีแรก จะให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เป็นผู้มีอำนาจอำนวยการในการยึดทรัพย์

 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีดำเนินการจากเดิมหลายอย่าง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินงานอย่างมาก เช่นการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ จะต้องสืบสวนให้ปรากฏถึงพฤติการณ์ เพื่อแบ่งแยกระหว่างนักค้ายาเสพติดรายใหญ่กับรายย่อย และผู้เสพที่เป็นเครื่องมือของขบวนการ รวมถึงการให้อำนาจแก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และยังไม่เคยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงต้องมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่

Excluding 7% tax
Clip length : 6:30
Editorial footage license terms

Similar


User rights change request!

Back