อนุทิน รมว.สาธารณสุข แถลง(Anutin, Minister of Public Health, announced)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   แถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนนโยบายองค์กรเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ  ตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยย้ำถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง  มาจากพฤติกรรมของคนไม่ความรุนแรงมากกว่าโรคระบาด และต้องสูญเสียงบประมาณ ดูแลถึง 1.4 แสนล้านบาท จึงร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้ง สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย ดูแลสุขภาพพนักงานทั้งการให้องค์ความรู้ จัดสถานที่ออกกำลังกาย และการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี smart watch ในการติดตามสุขภาพของพนักงานวัยทำงาน 30-69 ปี   ซึ่งภาคเอกชนให้การตอบรับและมีการเริ่มนำร่องบางแล้ว และในอนาคตอาจตอบรับการเสนอเรื่องของสถานประกอบการที่สนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถลดหย่อนภาษีได้

Excluding 7% tax
Clip length : 7:36
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back