อนุทิน ลงนาม ปรับเกณฑ์รักษาโควิดตามสิทธิ์(Anutin signed a contract to adjust the criteria for treating covids according to rights)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

อนุทิน ลงนาม ปรับเกณฑ์รักษาโควิดตามสิทธิ์

อนุทิน ลงนาม ปรับเกณฑ์รักษาโควิดตามสิทธิ์มีผล 1 มี.ค.นี้ ย้ำทุกระบบรักษาฟรี  ยันไม่ใช่ยกเลิกรักษาโควิดฉุกเฉิน แต่ปรับให้เหมาะสม โดยคนที่มีอาการโรคร่วมกับโควิด ถือว่าเข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน  รักษาฟรีได้ทุกที แต่อาการมาก อยากนอนรพ.เอกชน จ่ายเอง 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า  ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 เรื่องการกำหนดขั้นตอน มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน(UCEP) เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สิทธิสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะมีผลบังคับใช้ 1 มี.ค. นี้  อย่างไรก็ตาม  คำจำกัดความ คือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อรุนแรง อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลตามสิทธิหลักประสุขภาพของประชาชนแต่ละคน ซึ่งได้เริ่มประชาสัมพันธ์เรื่องนี้มาประมาณ 1 เดือนแล้ว ซึ่งย้ำว่า หากประชาชนที่มีอาการรุนแรง ทั้งจากโควิดและผู้ที่มีโรคร่วม ก็ยังใช้สิทธิฉุกเฉินได้ เรียกว่า UCEP Plus  

ซึ่งมีขั้นตอนในทางปฏิบัติ ไม่มีปัญหาเรื่องการให้บริการ แต่หากไม่มีอาการ อาการน้อยแต่อยากเข้ารพ. โดยเฉพาะเอกชน ก็จะเหมือนโรคอื่น ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  ทั้งนี้ปรับตามสถานการณ์ให้เป็นธรรมทั้งกับประชาชน และภาครัฐในเรื่องงบประมาณ

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า สำหรับ UCEP Plus ไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีโรคร่วม ผู้ที่มีอาการรุนแรงเพียงอย่างเดียว แต่หากผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่อยู่ในระหว่างการรักษาที่บ้านและชุมชน(Home and Community Isolation) แล้วอาการเปลี่ยนแปลง มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้สิทธินี้ได้ เพื่อเข้ารักษาในภายเร่งด่วนฉุกเฉิน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ 1330 ทั้งสายด่วนและไลน์ @nhso ซึ่งตนได้ประสานให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพิ่มคู่สายรองรับแล้ว ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ที่พักอาศัยแบบ HI เราก็มี CI รองรับได้อยู่ โดย กทม.ยืนยันกับสธ.ว่า HI/CI มีความพร้อม นอกจากนั้นยังมีเตียงสนามของภาคเอกชนด้วย

Excluding 7% tax
Clip length : 2:36
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back