อาคม ตรวจโครงการสร้างจุดผ่านแดน (The spell inspects the project to build a border crossing.)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

 

12 กุมภาพันธ์ 2565 : รมว.คลัง ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร บ้านหนองเอี่ยน อรัญประเทศ เร่งประสาน ฝั่งกัมพูชา คาดก่อสร้างเสร็จตามเป้า กย 65 ชี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวชายแดนสะดวกขึ้น

นายอาคมเติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้วโดยมีนายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วต้อนรับและรายงานความคืบหน้าร่วมด้วยนายประพันธ์จันทร์ไทยศรีนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

โดยการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน มีเนื้อที่132.5 ไร่ งบประ280ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจะต้องแล้วเสร็จ 28 กย 63 แต่ได้ขอขยายเวลาเป็น 28 กย 65 โดยปัจจัย ที่ต้องขอขยายเวลา ด้วยปัญหาสภาพคล่องของผู้รับเหมา กับวิกฤติ น้ำท่วม และการแพร่ระบาดของโควิด19 ทั้งนี้มูลค่าการค้าขายระหว่าง ชายแดนไทยกัมพูชา มูลค่ากว่า1แสนล้านบาทต่อปี

นายอาคมกล่าวว่าการลงพื้นครั้งนี้เพื่อมาติดตามและเร่งรัดให้การก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรที่ต้องเสร็จตามสัญญาการก่อสร้างในเดือนกันยายนนี้เพราะหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มความสะดวกให้กับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่อีกทั้งแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดระหว่างข้ามแดนโดยกระทรวงการคลังจะรับเป็นเจ้าภาพประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยทั้งศุลกากรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรฯขณะที่ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังประเทศกัมพูชาเรื่องความคืบหน้าการผ่านแดนสินค้าในระดับที่เกี่ยวข้อง  เมื่อประสานแล้ว

กระทรวงการคลังจะพูดคุยกับกัมพูชาเพื่อลงนามในข้อตกลงและเปิดดำเนินการจุดผ่านแดนได้

อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักคือต้องการให้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพราะเป็นด่านใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่  ทั้งนี้หากจะขอให้เปิดด่านชั่วคราว ไปก่อนในขณะที่ด่านถาวรยังไม่แล้วเสร็จ ได้มอบหมาย ให้กรมศุลกากรและผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานงานกับกรมศุลกากรที่ประเทศกัมพูชาดูความจำเป็นในการจะเปิดด่านชั่วคราวเพราะหากการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกันยายนก็ไม่มีความจำเป็นแต่หากการก่อสร้างล่าช้าออกไปอาจจะต้องมาพิจารณา

นายอาคมยืนยันว่าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรต้องได้มาตรฐานและมีความพร้อมที่สอดรับกันทั้งสองประเทศจึงจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามความคืบหน้าในการก่อสร้างของฝั่งไทยอยู่ที่40% ขณะที่ฝั่งกัมพูชามีความคืบหน้าอยู่ที่ 20%

Excluding 7% tax
Clip length : 04:46
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back