เตรียมสุ่มตรวจภูมิคุ้มกันคนไทยที่ไม่เคยรับวัคซีน ( Prepare to randomly check the immunity of Thai people who have never been vaccinated )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

1 ธันวาคม 2564 : สธ.1ธ.ค.-กรมวิทย์ฯ เตรียมแถลงสุ่มตรวจภูมิคุ้มคนไทย ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก พบ1% มีติดเชื้อไม่เคยรับวัคซีน ไม่เคยมีประวัติตรวจหาเชื้อ โดยแถลงข่าวอย่างเป็นทางการศุกร์นี้ ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนคนไทยชวนรับวัคซีน 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในภาคใต้  พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างในการตรวจ ทั้งการตรวจระดับ จีโนมิกส์ หรือการตรวจไวรัสทั้งตัว เพื่อช่วยตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ของโควิดในภาคใต้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ (1ธ.ค.) ถึง 30 พ.ย.67 ซึ่งปัจจุบันการตรวจหาเชื้อไวรัสในระดับจีโนมิกส์ ทำได้ในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ และกรมวิทยาศาสตร์ ฯ ได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศูนย์จีโนม ของ รพ.รามาธิบดี   

ส่วนการสุ่มตรวจหาภูมิคุ้มกันของคนไทย ก่อนรับวัคซีนเพื่อดูว่าเคยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเก็บตัวอย่างคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม แรก ใน12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ และแปลผลว่าเคยมีการติดเชื้อโควิดมาก่อนหรือไม่ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ คาดว่าจะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์ 3 ธ.ค.นี้ 

ทั้งนี้ เมื่อทราบผลจะได้เชิญชวนมารับวัคซีนเพราะเชื่อว่ายังมีคนบางส่วนที่ไม่เคยติดเชื้อ (กลุ่มเวอร์จิ้น) และไม่ได้รับวัคซีน (ไม่มีภูมิคุ้มกัน ) เบื้องต้นของการสุ่มตรวจพบ  1% มีการติดเชื้อและไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน ทั้งนี้อัตราติดเชื้อสะสมภาพรวม 2,120,758  คน  

ส่วนการตรวจหาโควิดในกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าไทย ในกลุ่มผู้ที่เดินทางแอฟริกา ยังไม่มีพบการติดเชื้อโอไมครอน  ขณะนี้สายพันธุ์การติดเชื้อโควิดในไทยที่พบเป็นเดลตา

Excluding 7% tax
Clip length : 04:11
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back