เปิดศูนย์การแพทย์บางรัก(Opened Bangrak Medical Center)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

บางรัก  17 ก.พ. – รมว.สธ. เปิดศูนย์การแพทย์บางรัก ที่ปรับปรุงหลังดำเนินงานมากว่า 90 ปี ให้บริการเฉพาะทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  พร้อมบริการนายอนุทิน ขาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิด อาคาร “ศูนย์การแพทย์บางรัก” เพื่อ ให้เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางโรคติดต่อทางเพศเดิมเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 90 ปี   แต่ปรับปรุงใหม่ โดยให้บริการตรวจ สุขภาพทางเพศแบบ One stop service ครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรอง ให้คำปรึกษา รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคผิวหนัง และฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศ และให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ

Excluding 7% tax
Clip length : 6:45
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back