เปิดโครงการแพทย์อาสา(Open a volunteer doctor project)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

เปิดโครงการแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) รุ่น 1 รอบ 2-รอบ 12 เฉลิมพระเกียรติ     จุดพลุสร้างแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) 3,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรทางการแพทย์อาสา

           จากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ปัญหาคุณภาพชีวิตของ  สังคมไทย โครงการการแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สถาบันสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธิเครือข่ายพลังงาน-เกษตร DNA Wellness เขาใหญ่ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) รุ่น 1 รอบ 2-รอบ 12  ขึ้น ณ DNA  Wellness เขาใหญ่

        โดยมี ดร. ภูมิรวิชญ์ ชัยภูมิหิรัณยกุล  ผู้เชี่ยวชาญสมดุลเวชศาสตร์   สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประธานโครงการแพทย์อาสา(พ.อ.ส)            พญ. นัยนา เงินมาก  แพทย์เชี่ยวชาญสารอาหารสร้างภูมิต้านทาน       พท. ธารณา จันทร์แจ้ง    ผู้เชี่ยวชาญด้านตำรับยาต้าน Covid-19  นพ.ดร. ชนินทร์ ลีวานันท์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันกัญชาทา  มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ นางกนกอร วงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังงานเกษตรสีเขียว ที่ปรึกษา DNAWellness ได้ร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว   เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรทางการแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) ขึ้น โดยมีเป้าเปิดโครงการแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) รุ่น 1 รอบ 2-รอบ 12 เฉลิมพระเกียรติ     จุดพลุสร้างแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) 3,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรทางการแพทย์อาสา

           จากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ปัญหาคุณภาพชีวิตของ  สังคมไทย โครงการการแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สถาบันสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธิเครือข่ายพลังงาน-เกษตร DNA Wellness เขาใหญ่ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) รุ่น 1 รอบ 2-รอบ 12  ขึ้น ณ DNA  Wellness เขาใหญ่

        โดยมี ดร. ภูมิรวิชญ์ ชัยภูมิหิรัณยกุล  ผู้เชี่ยวชาญสมดุลเวชศาสตร์   สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประธานโครงการแพทย์อาสา(พ.อ.ส)            พญ. นัยนา เงินมาก  แพทย์เชี่ยวชาญสารอาหารสร้างภูมิต้านทาน       พท. ธารณา จันทร์แจ้ง    ผู้เชี่ยวชาญด้านตำรับยาต้าน Covid-19  นพ.ดร. ชนินทร์ ลีวานันท์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันกัญชาทา  มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ นางกนกอร วงษ์ศิริ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังงานเกษตรสีเขียว ที่ปรึกษา DNAWellness ได้ร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว   เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรทางการแพทย์อาสา (พ.อ.ส.) ขึ้น โดยมีเป้า

Excluding 7% tax
Clip length : 3:20
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back