เปิด 667 จุดขายหมูราคาถูกช่วยประชาชน ( Open 667 cheap pork sales points to help people )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

8 มกราคม 2565 : เปิด 667 จุดขายหมูราคาถูกช่วยประชาชนเพียง 150 บาทต่อกิโลกรัม

นนทบุรี 8 ม.ค.-พาณิชย์เปิด 667 จุดบริการขายหมูราคาถูกเพียง 150 บาทต่อกิโลกรัมช่วยประชาชน เป็นมาตรการเสริมช่วงราคาหมูแพงพร้อมกำชับพาณิชย์ 76 จังหวัดตรวจตลาดให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่าเอาเปรียบมากนัก ชี้หวั่นหากเปิดทางนำเข้าหมูต่างประเทศกระทบผู้เลี้ยงรายย่อยมากขึ้น

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเนื้อหมู ที่มีการจำหน่ายให้กับประชาชนผ่านทั้งห้างสรรพสินค้าและตลาด ซึ่งได้รับการรายงานจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดว่า ราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 160 ถึง 200 บาทขณะนี้

อย่างไรก็ตาม หลังการประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ประกาศห้ามส่งออกหมูเป็น (สุกรมีชีวิต) 3 เดือนนี้เพื่อเพิ่มปริมาณหมูเป็นในการบริโภคภายในประเทศ พร้อมกับการตรวจรายงานสตอกหมูแต่ละแห่ง จากนั้นให้ทีมตรวจและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสำรวจเขียงหมูและการเพิ่มปริมาณเนื้อหมูในตลาดระหว่างนี้ โดยสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในหลายพื้นที่ได้รายงานเรียลไทม์พบว่าประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อเนื้อสุกรชำแหละ ส่วนใหญ่นำไปปรุงอาหารสำเร็จรูปเพื่อจัดจำหน่ายและบริโภคตามปกติ ซึ่งผู้ประกอบการการค้ายังไม่ได้ปรับราคาอาหารปรุงสำเร็จขึ้น แต่หันมาใช้วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่น อาทิ เนื้อปลา เนื้อไก่ ทดแทนเนื้อสุกรเพิ่มมากขึ้นเป็นทางเลือก 

นอกจากนี้ เพื่อลดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่ปริมาณหมูมีจำกัด กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าทำโครงการ หมูพาณิชย์ลดราคาหมู! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 2) ต่อเนื่องจากครั้งแรกที่ได้ดำเนินโครงการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วง 1 เดือนนั้นแต่ให้ทำอีกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน ช่วยให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาดประชาชนสามารถเลือกซื้อหมูเนื้อแดงราคา 150 บาทต่อกิโลกรัมได้ โดยเช็คจุดจำหน่ายกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ได้ ทั้งหมด 667 หน่วยบริการ  โดยแยกเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 116 หน่วยบริการ แยกเป็นรถโมบายตระเวนตามพื้นที่ 50 คัน ตั้งจุดบริการ 50 แห่ง รวมสมาคมอีก 16 แห่ง ส่วนต่างจังหวัด 551 แห่ง รวมเป็น 667 หน่วยบริการ ให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับตลาดหรือสถานที่จัดโครงการขึ้นจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 โดยเป็นมาตรการเสริมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนอกเหนือจากมาตรการอื่นอีกด้วย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินการแจ้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ห้ามกักตุนสินค้าและแนะนำให้มีการปิดป้ายแสดงสินค้าจำหน่ายให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันต่อไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าสาเหตุสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่เปิดทางให้มีการนำเข้าหมูจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาทดแทนปริมาณหมูภายในประเทศที่เหลือน้อยนั้น เพราะเห็นว่าวงจรการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลุ่มผู้เลี้ยงขนาดกลางและรายเล็ก ดังนั้น หากเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าหมูได้ กลุ่มที่นำเข้าหมูส่วนมากจะอยู่ที่เอกชนรายใหญ่ไม่กี่รายที่จะได้ผลประโยนช์ตรงนี้ไป แต่กลุ่มผู้เลี้ยงรายเล็กของไทยจะหายจากระบบไปในอนาคตทันที ดังนั้น จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ 

นอกจากนี้ สิ่งที่จะต้องเร่งหาทางแก้ไขเป็นเรื่องเร่งด่วน คือ จะทำอย่างไรที่จะมีวัคซีนป้องกันโรคระบาดในหมูให้ได้ เพราะหากไม่มีวัคซีนแก้ไขโรคในหมูได้ การส่งเสริมให้เลี้ยงหมูเพื่อให้ปริมาณหมูเพิ่มขึ้นในอีก 5-6 เดือนจะไม่ได้ผลเต็มที ซึ่งขณะนี้ เข้าใจว่าทางกรมปศุสัตว์กำลังเร่งหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในหมูอยู่ คาดว่าน่าจะทีข่าวดีได้ในเร็วๆนี

Excluding 7% tax
Clip length : 00:30
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back