เรือใบวันกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี ( Sailing on National Sports Day, Chonburi Province )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

16 ธันวาคม 2564 : การแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ที่อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในกีฬาเรือใบ   ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผลของเรือใบโอเค ดิงกี้(ok dinghy) ลำดับที่ 1 มอร์เค็น  ยาคอบเซ่น เดนมาร์ก ลำดับที่ 2 ..กีระติ  บัวลง และลำดับที่ 3 นายชูศิษฏ์  ปัญจมาลา

ประเภทที่ 2 เรือใบ เลเซอร์ 4.7 ลำดับที่ 1 นายบวรนันท์  ชันรัมย์ ลำดับที่ 2 ..ทอฝัน  บุนนาค และลำดับที่ 3 นายพันวา  บุนนาค

Excluding 7% tax
Clip length : 02:00
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back