เรือใบวันกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี ( Sailing on National Sports Day, Chonburi Province )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

17 ธันวาคม 2564 : เรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ที่อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในกีฬาเรือใบ   ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดย หลังแข่ง 3 เที่ยว รวมสองวัน ประเภทละ 6 เที่ยว ผลประเภท เรือใบโอค ดิงกี้ แชมป์เป็นของ มอร์เค็น  ยาคอบเซ่น จากเดนมาร์ก ที่ 2 กีระติ  บัวลงและที่ 3 นายชูศิษฏ์  ปัญจมาลา

ส่วนประเภทที่ 2 เรือใบ เลเซอร์ 4.7แชมป์เป็นของบวรนันท์  ชันรัมย์ ที่ 2 ทอฝัน  บุนนาค และที่ 3 พันวา  บุนนาค

Excluding 7% tax
Clip length : 02:00
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back