ไข่ไก่ราคาแพง ( Expensive chicken eggs )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

10 มกราคม 2565 :  ตามมาติด ๆ  ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาแล้ววันนี้   หลังสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่ ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ฟองละ 20 สตางค์   หรือคิดเป็นราคาปรับขึ้น  6  บาทต่อแผง

มาดูราคาล่าสุด  ณ  วันนี้ (10 ม.ค.65 )     อ้างอิงตลาดไทย

  • ไข่ไก่เบอร์ 0   ราคา 4     บาท
  • ไข่ไก่เบอร์ 1 ราคา  67    บาท
  • ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคา  33    บาท
  • ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคา  17    บาท
  • ไข่ไก่เบอร์ 4 ราคา  83    บาท
  • ไข่ไก่เบอร์ 5 ราคา  5      บาท
  • ไข่ไก่ต้ม 25 บาท

ล่าสุด มีผลการหารือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่  ได้ตกลงร่วมกัน กำหนดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ไม่เกิน ฟองละ 3 บาท  เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดย นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม  อธิบดีกรมการค้าภายใน  บอกว่า  การตรึงราคาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระประชาชน   ซึ่งราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นเป็นไปตามปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากมีการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามอายุ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะเร่งเพิ่มปริมาณแม่ไก่ยืนให้มากขึ้น ขณะที่การช่วยเหลือลดต้นทุนนั้น ทางกรมการค้าภายในจะไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงอีกทางนึงด้วย   สำหรับ  ในส่วนของร้านค้าที่ขายอาหารตามสั่งทั่วไป จะมาอ้างขอปรับราคาไข่ดาว ไข่เจียวประเภทอาหารตามสั่ง ไม่ได้เด็ดขาด   หากมีการค้ากำไรเกินควร ผู้บริโภคร้องเรียนมาที่สายด่วน 1569 ได้ทันที

Excluding 7% tax
Clip length : 06:59
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back