กรมการค้าภายในคุมเข้มกระเช้าปีใหม่ ( Department of Internal Trade tightens control over New Year’s baskets )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

27 ธันวาคม 2564 : กรมการค้าภายในคุมเข้มให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคากระเช้าของขวัญปีใหม่สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ย้ำประชาชนพบเห็นพฤติกรรมเอาเปรียบแจ้งสายด่วน 1569 ได้ทันที

​นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคม เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ/ชุดของขวัญปีใหม่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยกรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว และขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ค้าส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านจำหน่ายสินค้าให้มีการปิดป้ายแสดงราคากระเช้าของขวัญหรือชุดของขวัญต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน พร้อมแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า รวมทั้งค่ากระเช้าหรือภาชนะที่บรรจุ ค่าวัสดุตกแต่ง กรณีที่สินค้ามีหลายรายการไม่สามารถปิดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าไว้ที่กระเช้าหรือชุดของขวัญได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงรายการสินค้าพร้อมราคาสินค้าในกระเช้าหรือชุดของขวัญแต่ละรายการติดไว้ที่กระเช้าหรือชุดของขวัญวางไว้บริเวณใกล้เคียง และต้องแสดงรายการและราคาสินค้าด้วยขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า อีกทั้งยังกำชับไม่ให้นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเสื่อมคุณภาพมาจัดลง ในกระเช้าหรือชุดของขวัญ โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างฯ รับประกันหรือคืนสินค้ากรณีชำรุด และห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลอันควร

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดงาน “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT 16 New Year Grand Sale 2022” โดยร่วมกับห้างสรรพสินค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และร้านท้องถิ่น ลดราคาสินค้ากว่า 32,730 รายการ ลดสูงสุดถึง 86% ในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจ่ายใช้สอยในประเทศอีกทางหนึ่งอีกด้วย

ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Excluding 7% tax
Clip length : 05:07
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back